duurzaamheid & milieu

Om het productieproces van de  zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen, nemen we de

nodige maatregelen. Op die manier dragen we bij aan een beter milieu en minder CO2 uitstoot. 

Cactus van der Meer gecertificeerd voor MPS-GAP en MPS SQ

Cactus van der Meer is MPS GAP gercertificeerd. Dit certificaat staat voor duurzaamheid. Met MPS GAP voldoen we aan de gestelde productie-eisen op het gebied van veiligheid, milieu, traceerbaarheid en hygiëne. Voor dit certificaat wordt in de kwekerij regelmatig gecontroleerd of de apparatuur goed wordt onderhouden en hoe onze medewerkers met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen omgaan. 

CACTUS VAN DER MEER DENKT AAN HET MILIEU

Om het productieproces van de  zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen, nemen we de

nodige maatregelen. Op die manier dragen we bij aan een beter milieu en minder CO2 uitstoot. 

Duurzame Energie

De kwekerij is voorzien van dubbele scherm installaties om zo veel mogelijk de warmte van de zon in de kas te bewaren richting de nachten met nieuwe nivolo ventilatoren in combinatie hiermee die dan op hun buurt de warmte van bovenin de kas weer naar het gewas drukken. Dit allemaal om zo veel mogelijk te besparen om aardgas te gebruiken. Dit hebben wij in de afgelopen 10 jaar met 60 % weten te drukken.

Ook wordt bij de kwekerij gebruik gemaakt van groene stroom middels zonnepanelen. De kwekerij is voorzien van 150 zonnepanelen om de elektriciteit van de zon maximaal te benutten.

 

Water hergebruiken

In het kader van duurzaam ondernemen, willen we ons afval tot het minimum beperken. Daarom wordt 100% van ons water hergebruikt middels eb en vloed vloeren en een 100% dicht naar het oppervlakte water toe. Deze wordt door ons bio filter gereinigd en hergebruikt door wederom watergift aan de planten. Ook zijn wij lid van waterzuivering de Vlot die bij onverhoopte calamiteiten ons rest water opvangt en zuivert.

Op deze manier zorgen we ervoor dat we geen resten van bemesting of gewasbestrijdingsmiddelen in het riool of in de sloot achterlaten.

Biologische bestrijding

Cactus van der Meer droomt ervan om de planten 100% met biologie te beschermen, ofwel met het gebruik van de natuurlijke vijand. Helaas is de biologische bestrijding van schadelijke beestjes nog niet allesomvattend. Door actief te scouten en het preventief uitzetten van de natuurlijke vijand minimaliseren we het chemisch gebruik zoveel mogelijk.

Afval scheiden

Bij het kweken van onze planten ontkomen we er niet aan dat we afval produceren. Inmiddels wordt 90% van dit afval gescheiden. Karton, compost, plastic, hout en plantmateriaal worden apart opgehaald door een afvalverwerkingsbedrijf die dit verwerkt en deels recycled, zodat het opnieuw gebruikt kan worden.